Top latest Five संकल्प की शक्ति Urban news


இங்கு அங்கு என்று வீணான வெளி விஷயங்களில் தனது நேரத்தை வீணாக்க மாட்டார்கள். தன்னை இந்த உலகத்தின் விருந்தினர் என நினைப்பார்கள்.

৩১.০৫.১৫ সকালের মুরলী ওম শান্তি “অব্যক্ত বাপদাদা” রিভাইস:১০.১২.৭৯ মধুবন 

சின்ன சின்ன விஷயங்களில் தன்னுடைய அலட்சியத்தின் பொறுப்பின்மையில் அல்லது வீணாக நினைப்பது மற்றும் பேசுவதில் தவறாக உபயோகம் செய்வதினால் சேமிப்பாகியிருக்கும் புண்ணியத்தின் முதலீடு மற்றும் பிராப்தியாகிருக்கும் ஈஸ்வரிய சக்தியை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டுமோ அப்படி செய்ய முடிவதில்லை. இல்லை என்றால் உங்களுடைய ஒரு எண்ணம் கூட மிகவும் சக்திசாலியானது. உயர்ந்த பிராமணர்களின் எண்ணம், ஆத்மாவின் அதிர்ஷ்டத்தின் ரேகையை கிழிப்பதற்கான சாதனம் ஆகும். உங்களுடைய ஒரு எண்ணம் ஒரு சுவிட்ச் ஆகும். அதை ஆன் செய்து ஒரு நொடியில் இருளை அகற்ற முடியும்.

What is this mysterious factor identified as self-control? Once we fight an urge, it looks like a physically demanding exertion, as though there were a homunculus in The pinnacle that bodily impinged on the persistent antagonist. We converse of exerting willpower, of forcing ourselves to go to work, of restraining ourselves and of managing our mood, just as if it have been an unruly Pet dog.

, notably present in his remarks on esoteric topics, was itself a defining attribute of his perspective on literature.

১.পুণ্য আত্মা অর্থাৎ যে প্রত্যেক সংকল্প আর প্রত্যেক সেকেন্ড নিজের আর অন্য আত্মাদের প্রতি পুন্যের খাতা জমা করে আর করায়

Get a health club buddy. Use Mint.com to manage your paying or RescueTime.com to prevent distracting Sites. As Tierney points out, “Folks with the best self-Handle aren’t the ones who utilize it all day very long. They’re those who composition their life so they preserve it.” Like that, you’ll be capable to stockpile broad reserves for when you really want it, like hauling your lazy ass on the health and fitness center.

Visualization would make remembrance in the blessing throughout the day easier and so can make it far more fruitful.

Not Absolutely everyone who stands firm on The idea of a rational and even suitable selection has self-mastery. Stubborn individuals are actually additional like an individual without self-mastery, as they are partly led through the enjoyment coming from victory.

the determination to try and do anything. I haven't got the willpower to stop smoking. wilskrag قُوَّة الإرادَه сила на волята força de vontade síla vůle die Willenskraft viljestyrke θέληση, δύναμη θέλησηςfuerza de voluntad tahtejõud عزم راسخ tahdonvoima volonté כוֹחַ רָצוֹן इच्छा-शक्ति snaga volje akaraterő tekad viljastyrkur (forza di volontà) 意志力 의지력 valia gribasspēks tekad; keazaman wilskrachtviljestyrke siłą woli عزم força de vontade voinţă сила воли sila vôle moč volje moć volje viljekraft, viljestyrka กำลังใจ irade gücü 意志力 сила волі قوت ارادی quyết tâm 意志力

दुःख दो , न दुःख लो          शुक्रिया बाबा click here शुक्रिया, आपका लाख लाख पद्मगुना, moral needs, and integrity have the aptitude for someone to act morally because of the hierarchical order of virtues.

Slogan: Hum  shreshth aur shakti shaali sankalp wali atmaayen,sada ek baap ke ant Adult men khoye rahnewale, apne ruhaani nayan ruhaani moort divy darpan banaakar anek atmaaon ko  atmic swaroop ka anubhav karaanewale, vishv ke vaayumandal ke akaash Males chaaron aur safalta ke chamakte hue sitaare dekhnewale, sankalp shakti dwara bahut se kaary sahaj safal hone ki siddhi ka anubhav karnewale, safalta moort   hain...manmanabhav ke maha mantr se aur shrimat par chalne se,  sangamyugi maryaada purushottam Brahmin hain... apne ko koto Gentlemen koi, dev atmaayen, mahan atmaayen, vishesh paaart dhaari atmaayen samajhkar sada shuddh experience Guys rahnewale, vyarth sensation ki floo ki bimaari khatm kar, mehnat se bachkar, sada swayam ko vardanon se palne ki  sensation Males rahkar  seva men safalta paanewale, safalta moort hain... har sekand, har shwaas, har khajaana, sankalp, bol, karm, sambandh, sampark safal karnewale, vyarth se pare, sw ke prati ya aur atmaaon ke prati, safal kar autometikaly safalta ki khushi vartmaan Males anubhav kar bhavishy ke liye jama karnewale, sakalp aur swapan men bhi aakarshanon se pare, sampoornta ke sameep, safalta moort hain… sarv shaktiyaan, sarv gu n, gyan aur sthool dhan ko safal karnewale, kaary Adult men lagaakar badhaanewale, trustee ban daan karnewale, bachat ki vidhi, jama karneki vidhi ko apnaakar vyarth ka khaata samaapt  karnewale, ek bal ek bharosa ke saadhan se, dridhta se nishchit aur nishchint ban newale, baap samaan safalta moort hain...  Sahaayak baap ke saath hone se karm Males  ekstra madad paanewale,  koi bhi mushkil kaam Males baap ki madad se  uchhal, umang, utsaah ullhaas saahas aur himmat ke pankhon par oodne aur oodaanewale, aap aur baap ki karmyogi sthiti se harek kaary Adult males safalta paanewale, athak hain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *